Γαλλοελληνικό και Ελληνογαλλικό Λεξικό Νομικών Όρων και Εκφράσεων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

 

Endroits où le Dictionnaire peut être consulté (liste indicative).

 Χώροι όπου μπορείτε να συμβουλευθείτε το Λεξικό (ενδεικτικά)

 

à Athènes (στην Αθήνα) :

 

Εθνική Βιβλιοθήκη (Πανεπιστημίου)

Βιβλιοθήκη

 • της Βουλής (Σύνταγμα)
 • της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Αιόλου)
 • της Τράπεζας της Ελλάδος (Πανεπιστημίου)
 • του Οικονομικού Πανεπιστημίου (Πατησίων)
 • του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (Σίνα 36)
 • του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), Θεσσαλονίκης (Δικαστικό Μέγαρο) και Χανίων (Πλ. Ελευθερίου)
 • του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Μεσογείων 96)
 • του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου (Σόλωνος 73)
 • του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών (Σκουφά 48)
 • του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

à l’étranger (στο εξωτερικό) :

 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία)

Bibliothèque

 • de la Cour des comptes européenne (Luxembourg)
 • de l’Institut suisse de droit comparé (Lausanne)
 • de Max-Planck Institut für ausländisches und internationales privatrecht (Hamburg)
 • de Linguistique - EII de l’Université de Mons-Hainaut (Belgique)
 • Section Droit - Lettres. Université de Caen (France)
 • du Parlement européen (Strasbourg)
 • de la Cour de justice des Communautés européennes (Luxembourg)
 • interuniversitaire Cujas (2, rue Cujas, 75005 Paris)