Γαλλοελληνικό και Ελληνογαλλικό Λεξικό Νομικών Όρων και Εκφράσεων

Περιγραφή

 

ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

και

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

 

Αισθητή ήταν η έλλειψη ενός αρτίου και εύχρηστου δίγλωσσου γαλλοελληνικού και ελληνογαλλικού λεξικού στην ελληνική νομική βιβλιογραφία. Η ανάγκη να καλυφθεί το ουσια­στικό αυτό κενό μας οδήγησε στη συστηματική συγκέντρωση και καταγραφή των όρων και ιδιωματικών εκφράσεων που συναντώνται στο χώρο αυτό και στη συγγραφή, αφενός μεν του τρίτομου γαλλοελληνικού λεξικού νομικών όρων και εκφράσεων (Dictionnaire français-grec des termes et expressions juridiques), αφετέρου δε του δίτομου ελληνογαλλικού λεξικού νομικών όρων και εκφράσεων (Dictionnaire grec - français des termes et expressions juridiques).

Τα δύο αυτά έργα φιλοδοξούν να προσφέρουν στον ΄Ελληνα νομικό, στον επιχειρηματία, στους επαγγελματίες διερμηνείς και μεταφραστές, μεταπτυχιακούς ή και προπτυχιακούς φοιτητές νομικών Σχολών, καθηγητές, νομικούς, επιστήμονες-συμβούλους επιχειρήσεων, συμβολαιογρά­φους, δικηγόρους, δικαστικούς και ερευνητές επιστημονικών και ερευνητικών ομάδων, ένα αξιό­πιστο, έγκυρο, εκσυχρονισμένο και εξαιρετικά χρήσιμο εγχειρίδιο πολλαπλής εξυπηρέτησης. Παράλληλα, αποτελούν το απαραίτητο εργαλείο και για όσους ενδιαφέρονται γενικά για την ορθή απόδοση των νομικών όρων.

Πλήρως εκσυγχρονισμένα και αποτέλεσμα πολλών ετών προσωπικής εργασίας, λεπτομερούς έρευνας και συλλογής όρων και εκφράσεων από μηδενική βάση, τα έργα αυτά περιέχουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό λημμάτων που αφορούν όλους τους χώρους της Νομικής Επιστήμης και λαμβάνουν υπόψη τους τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της νομικής γλώσσας.

Εγγύηση για την εγκυρότητά τους αποτελεί το γεγονός ότι ο συγγραφέας του εργάστηκε επί τριακονταετία ως μεταφραστής, καθηγητής δικαίου, νομικής ορολογίας και μετάφρασης και υπεύθυνος του «Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατάρτισης στην Επαγγελματική Μετάφραση» (Ε.Κ.Κ.Ε.Μ.), Centre Européen de Formation à la Traduction Professionnelle (C.E.F.T.P.), ενός τμήματος σπουδών δίγλωσσης ή τρίγλωσσης μετάφρασης και διερμηνείας, τετραετούς φοιτήσεως, που λειτούργησε, επί δεκαετίες, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, και τελούσε υπό την αιγίδα του γαλλικού κρατικού πανεπιστημίου «Université Marc Bloch - Strasbourg II», του Στρασβούργου.

Το τρίτομο Γαλλοελληνικό Λεξικό νομικών όρων και εκφράσεων «Dictionnaire français-grec des termes et expressions juridiques» καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη σύγχρονη ελληνική λεξικογραφία διότι δεν αποτελεί απλή παράθεση και συγκέντρωση όρων, όπως αυτό συναντάται και συνηθίζεται στα υπάρχοντα δίγλωσσα λεξικά, αλλά έχει μία εγκυκλοπαιδική προσέγγιση των λημμάτων που περιλαμβάνει διάκριση των ερμηνειών και χρήσεων εκάστου όρου, με εκτενή ανάπτυξη και επεξήγηση για την κατανόηση όρων, συχνά δυσνόητων για τους μη μυημένους. Με τη μορφή αυτή και με την ιδιάζουσα δομή του, το λεξικό αυτό κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Συγχρόνως, περιέχει, σε παράρτημα, πίνακες και σχήματα της δομής και οργάνωσης των γαλλικών δικαστικών θεσμών και διαδικασιών, λατινικούς όρους και ρητά της νομικής επιστήμης, καθώς και συντομογραφίες και αρκτικόλεξα στα γαλλικά και ελληνικά.

Το δίτομο Ελληνογαλλικό Λεξικό νομικών όρων και εκφράσεων «Dictionnaire grec - français des termes et expressions juridiques», ακολουθώντας τις ίδιες αρχές, συνιστά το αναγκαίο συμπλήρωμα του τρίτομου Γαλλοελληνικού λεξικού νομικών όρων και εκφράσεων που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην ελληνική αγορά, αλλά και στο εξωτερικό, όπου και επιβραβεύτηκε στο Παρίσι με το βραβείο «Prix du Mot dOr des Dictionnaires»,

Ας σημειωθεί τέλος ότι τα έργα αυτά δεν είναι αντιγραφή, αναπαραγωγή ή σύνθεση από υπάρχοντα λεξικά, όπως ορισμένα άτομα ή εκδότες αρέσκονται να πράττουν, αλλά το επιστέ­γασμα προσωπικής μελέτης, έρευνας και ανάλυσης παντός φύσεως νομικών εγγράφων και συγγραμμάτων.

 

 

Χαρακτηριστικά

 

του τρίτομου γαλλοελληνικού λεξικού νομικών όρων και εκφράσεων

Διαστάσεις:  17 x 24
Μέγεθος γραμματοσειράς:  10
Σελίδες:  2.400
ISBN:  978-960-631-626-5

 

του δίτομου ελληνογαλλικού λεξικού νομικών νομικών όρων και εκφράσεων

Διαστάσεις:  17 x 24

Μέγεθος γραμματοσειράς:  10
Σελίδες:  1.440
ISBN:  978-618-80866-0-9

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για παραγγελία, παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικά

(+30 697.64.00.997) ή στείλτε μήνυμα (mmaliakas@yahoo.com).

 

      
Επεξηγηματικό Σημείωμα


Λίγα λόγια για τη δομή του Γαλλοελληνικού Λεξικού νομικών όρων και εκφράσεων.

Επεξήγηση του όρου ανάλογα με το χώρο του δικαίου.

 

Το Λεξικό έχει μία εγκυκλοπαιδική προσέγγιση των λημμάτων, πράγμα που δεν συνηθίζεται στα δίγλωσσα Λεξικά.


Υποδιαίρεση και κατάταξη των όρων σε 4 κατηγορίες με αλφαβητική σειρά ώστε να εντοπίζεται εύκολα και αμέσως ο όρος ή η έκφραση που αναζητούμε.

Βλ. π.χ. το λήμμα "acte" (αρχίζει στη σελ. 46 και τελειώνει στη σελ. 71).

Μετά την επεξήγηση του όρου, ακολουθεί:

  

 Πρώτη κατηγορία:   Λήμμα + πρόθεση (σελ. 46)

            à cause de mort, κλπ.

            à effet contraignant, κλπ.
            - d'injustice, κλπ.
            - de commerce, κλπ. 
            - entre vifs, κλπ. 
            - sous condition, κλπ.   

Δεύτερη κατηγορία:   Λήμμα + επίθετο (επιθετικός προσδιορισμός) (σελ. 57)
            - abdicatif,
κλπ.
            - accessoire,
κλπ.
            - criminel,
κλπ.
            - dolosif,
κλπ.
            - falsifié.
κλπ.
            - injurieux,
κλπ.

Τρίτη κατηγορία:   Εκφράσεις και προτάσεις που συναντάμε συνήθως με τον όρο "acte" (σελ. 70)
            conclusion d'un - juridique, κλπ.
            exécution d'un - ,
κλπ.
            pluralités d'-s,
κλπ. 
            signification d'un - ,
κλπ. 

Τέταρτη κατηγορία:   Ρήματα που χρησιμοποιούνται με τον όρο "acte" (σελ. 71)
            accomplir un - ,
κλπ.
            attaquer un - , 
κλπ.
            dresser un - ,
κλπ.
            effectuer un - ,
κλπ. 
            notifier un -
, κλπ.

 

Επιπλέον, το λήμμα «celui qui» (σελ. 365, Α΄ τόμος) περιέχει την απόδοση στα γαλλικά των μετοχικών τύπων (όπως, ο αδικηθείς, ο απατηθείς, κλπ.) και των ουσιαστικοποιημένων μετοχών (όπως, ο συνάπτων, ο μεταβιβάζων, κ.ά.).

Τέλος, κάποιοι γαλλικοί όροι του Λεξικού υποδιαιρούνται σε 2-3 μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τις διάφορες έννοιες που παίρνουν: π.χ. action, ως αγωγή (1η κατηγορία, σελ. 74), ως μετοχή (2η κατηγορία, σελ. 91), ως ενέργεια, δράση (3η κατηγορία, σελ. 94), état (κράτος, κατάσταση), intérêt (συμφέρον, τόκος), obligation (ομολογία, υποχρέωση ή ενοχή), κλπ.

 

Ο τρίτος τόμος περιέχει ένα Παράρτημα, σελ. 2315 (βλ. Πρόλογο).