Γαλλοελληνικό και Ελληνογαλλικό Λεξικό Νομικών Όρων και Εκφράσεων

 

Επιστημονική κατάρτιση και πείρα του συγγραφέα :

 

Πέτρος Μάλιακας 

  • Doctorat d’Etat στις οικονομικές επιστήμες του Πανεπιστημίου Aix- Marseille ΙΙ Γαλλίας

  • Maîtrise στο ιδιωτικό δίκαιο του Πανεπιστημίου της Grenoble Γαλλίας

  • Licence Νομικής του Πανεπιστημίου της Rouen Γαλλίας

  • Επί τριακονταετία, καθηγητής δικαίου, οικονομίας, νομικής, οικονομικής ορολογίας και μετάφρασης. Πρώην καθηγητής και Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατάρτισης στην Επαγγελματική Μετάφραση (Ε.Κ.Κ.Ε.Μ.) που λειτουργεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών  και συνεργάζεται με το γαλλικό κρατικό πανεπιστήμιο «Université Marc Bloch - Strasbourg II»,  το οποίον εκπροσωπεί στο 4ο έτος σπουδών.

 

Grade : Professeur certifié hors classe S.E.S. Ministère français de l’Education Nationale.

 

Τιμητικές διακρίσεις :

  • Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (παράσημο του Ιππότη του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα). Γαλλία, Νοέμβριος 2001.

  • Lauréat du Mot d’Or des Dictionnaires «pour votre remarquable Dictionnaire des termes et expressions juridiques Français – Grec, en particulier pour sa structure de construction et son exhaustivité, ainsi que pour avoir retenu en entrée principale les néologismes français recommandés les plus récents et pour avoir maintenu le terme français lorsque l’équivalent grec n’existait pas encore». (Cérémonie officielle au Centre culturel des Finances à Bercy, jeudi 20 mars 2008, Paris).

- Organisation Internationale de la Francophonie.

- Délégation générale à la langue française et aux langues de France (du Ministère de la Culture et de la Communication).

- Actions pour promouvoir le français des affaires (APFA)