Γαλλοελληνικό και Ελληνογαλλικό Λεξικό Νομικών Όρων και Εκφράσεων

Το έργο αυτό περιλαμβάνει, εκτός από την καταχώρηση όλων των όρων και εκφράσεων του γαλλικού δικαίου, την επεξήγηση αυτών και τις διάφορες έννοιες που ο συγκεκριμένος νομικός όρος ενδέχεται να έχει ανάλογα με το χώρο του δικαίου, πράγμα που δεν συναντάται συνήθως στα δίγλωσσα Λεξικά.

Το έργο αυτό
επιβραβεύτηκε στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 2008 (
Prix du Mot dOr des Dictionnaires).